Maak kennis met onze adviseurs

Sinds 2014 zijn wij de grootste speler op de markt waar het gaat om re-integratie van bestuurders en daar zijn wij trots op! Bijdragen aan verbetering van het openbaar bestuur is altijd een van onze uitgangspunten geweest en wij zijn dan ook groot voorstander van investeren in de kwaliteit bij bestuurders vóór en tijdens het bestuurderschap. Maak kennis met onze adviseurs:

Arie-Paul Eijkelenboom

Arie-Paul heeft de algemene leiding, voert intakegesprekken, begeleidt bestuurders en senior managers. Verder neemt hij assessments af en adviseert Raden van Toezicht. 

Bas Eenhoorn

Bas adviseert de Managing Partners van Transitium Groep en adviseert oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling. 

Pim Eijkelenboom

Als Managing Partner is Pim financieel verantwoordelijk. Verder begeleidt en adviseert Pim senior managers en (oud)bestuurders die zich willen richten op zelfstandig ondernemerschap.

Helene Smit

Daar waar in het kader van de APPA door oud-bestuurders gekozen wordt voor zelfstandig ondernemerschap is Helene Smit de aangewezen adviseur om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het noodzakelijke businessplan en voor coaching naar het ondernemerschap.

Frits Westerkamp

Frits zet zijn jarenlange ervaring als volksvertegenwoordiger en bestuurder in om bestuurders uit de lokale politiek te coachen en te adviseren. Ook kandidaat-wethouders en -burgemeesters begeleidt hij bij hun sollicitatieprocedure. Binnen Transitium Groep houdt hij zich vooral bezig met het begeleiden van voormalig wethouders naar een nieuw loopbaanperspectief. Gezien zijn ervaring ligt zijn focus vooral op bestuurders van lokale politieke partijen.

Rutger Koopmans

Rutger zal zich in eerste instantie als APPA-adviseur richten op politiek ambtsdragers die niet terugkeren na de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met zijn creativiteit, ervaring opgedaan in o.a. directiefuncties bij ING en zijn in de loop der jaren ontwikkelde affiniteit met het publieke domein is Rutger uitstekend in staat advies en ondersteuning te bieden buiten de geëigende paden die veelal betreden worden bij loopbaanadvies aan bestuurders.

Mieke van den Broek-Hanskamp

Mieke heeft een rijke ervaring op het gebied van organisatieverandering, crises en (vrouwelijk) leiderschap. In de loop van ruim 45 jaar heeft zij zich ontwikkeld tot een stevige vakvrouw die een moeilijke situatie niet uit de weg gaat. Ze is niet bang, durft haar nek uit te steken en bewaart de rust en het overzicht in complexe situaties en crises.

Als oorspronkelijk en onafhankelijk en dienstbaar professional, consultant en toezichthouder zet ze zich in voor excellent bestuur van organisaties op sociaal-maatschappelijk terrein zoals overheid, zorg & welzijn, kunst & cultuur, onderwijs, sport en zakelijke dienstverlening’.

René de Vries

René de Vries toont een grote betrokkenheid bij het openbaar bestuur, hij heeft een ruime ervaring met het wethouderschap en met diverse toezichthoudende functies en met coaching. De basis van zijn loopbaan ligt in het onderwijs, gevolgd door een wethouderschap in de gemeente Epe. René is vooral actief in het midden van het land.

Liesbeth Tetteroo

Liesbeth is opgeleid als taal- en communicatiekundige en heeft een grote voorliefde voor taal. Met haar jarenlange ervaring als trainer in onder andere overtuigende communicatie, en als (loopbaan-)coach, helpt zij mensen om zichzelf optimaal te presenteren, ook op papier en het scherm. Ze helpt je om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar jezelf, je loopbaan en je ambities. Om de juiste woorden te kiezen en de juiste toon te treffen. Liesbeth is sinds 2014 verbonden aan Transitium Groep en heeft al veel deelnemers aan de programma’s van Transitium Groep begeleid bij een goede profilering en mooie vervolgstappen in hun loopbaan.

Bé de Winter

Bé de Winter houdt zich vooral bezig met de begeleiding van bestuurders in het kader van de APPA-regeling in de noordelijke provincies. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk met name in Friesland, Groningen en Drenthe.

Maurice Hoogeveen

Maurice heeft ervaring opgedaan binnen de publieke sector als wethouder in Assen. Hij is namens Transitium Groep aanspreekpunt voor bestuurders in de noordelijke provinciën. In zijn advisering en ondersteuning maakt hij naast zijn bestuurlijke ervaring gebruik van de ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, zoals in detachering, werving & selectie en als organisatieadviseur. Zijn aanpak is persoonsgericht, pragmatisch en gericht op realisatie van doelstellingen..

Rob Govers

Rob heeft veel ervaring met het coachen van voormalige politieke bestuurders die onder de APPA-regelgeving vallen.
Daarnaast geeft hij carrière-advies, verzorgt hij 1-op-1 trainingen, neemt hij assessments af en begeleidt hij mensen die zich oriënteren op het burgemeesterschap. Rob is Register Loopbaanprofessional van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaancoaches.

Karin van Noort

Karin heeft als Manager HR (a.i.) en coach in vele organisaties gewerkt in de private en publieke sector. Ook heeft ze als toezichthoudend bestuurder ervaring opgedaan in het primair onderwijs in de regio Amsterdam. In 2004 heeft ze haar eigen onderneming opgericht: De Mensenzaak. Daarbinnen begeleidt ze organisaties bij transitieprocessen en leiderschapsontwikkeling. Haar passie is het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap, het ontdekken en vrijmaken van potentieel in elk mens én het stimuleren van mobiliteit op alle lagen van de organisatie.

Ze daagt kandidaten op een prettige wijze uit hun grenzen te verleggen, een nieuwe koers te vinden en begeleidt hen bij het vinden van een duurzame positie.

Harry de Vries

Harry is ruim 20 jaar actief in het openbaar bestuur, op verschillende plaatsen en in diverse rollen.

Hij begrijpt goed in welke fase bestuurders zitten die gewenst of ongewenst afscheid moeten nemen van hun huidige rol en wil graag een positieve bijdrage leveren aan het verdere verloop van hun carrière. Bij Transitium Groep is hij coördinator van de APPA adviseurs en begeleid hij kandidaten.

Yvonne Kemmerling

Yvonne heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Zij stelt dit graag ter beschikking aan zittende bestuurders die behoefte hebben aan een gedegen loopbaan advies. Haar ervaring opgedaan als wethouder in onder andere Soest en Amersfoort, haar raadslidmaatschap, bestuurlijke activiteiten voor D66 én het voorzitterschap van de FutureCity Foundation staan garant voor haar kennis en kwaliteit. Zij kan mensen enthousiasmeren en stimuleren een volgende stap te zetten. Voor bestuurders geïnteresseerd in een Pre-Appa traject zet zij zich graag in.

Ulco Wieringa

Ulco is een zeer ervaren (verander-)manager op veel verschillende vakgebieden in de publieke sector. Hij is sterk in het opbouwen en het ontwikkelen van de organisatie, met oog voor de mens achter de functie. Dat doet hij met passie en zichtbaar veel plezier. Ulco creëert een constructief klimaat waarin mensen tot goede prestaties komen en biedt ruimte voor initiatief en individuele kwaliteit. Hij is specialist in Mediation & coaching.

Ad de Kroon

Ad heeft vele jaren de functie van gemeentesecretaris (o.a. Helmond) en provinciesecretaris (Limburg) vervuld. Hij wil zijn ervaring en netwerk ter beschikking stellen om (oud) bestuurders te begeleiden naar een nieuwe stap. Persoonlijke verbinding opbouwen, klankborden, samen kansen verkennen, feedback geven kenmerken zijn aanpak. Het is altijd maatwerk. De kandidaat doet het zelf, maar moet wel weer in zijn kracht komen.
Het geeft hem altijd weer veel voldoening, als het traject is geslaagd. Ad heeft ook veel ervaring als bestuurslid van organisaties en toezichthouder op het terrein van onderwijs, zorg, sport en duurzaamheid.

Dorthe Schipperheijn

Dorthe is ruim twintig jaar werkzaam geweest bij verschillende gemeenten in diverse functies, waaronder die van (algemeen) directeur. Sinds 2020 is zij coach en trainer vanuit haar eigen bedrijf. Zij werkt met bestuurders, leiders en professionals in het publieke en maatschappelijke domein. Zij begeleidt mensen individueel en in teams, ze traint groepen en neemt assessments af. Ze geeft onder andere trainingen in leiderschap en mentale vitaliteit. Voor Transitium begeleidt zij (oud) bestuurders naar een nieuwe werkomgeving. Haar aanpak is persoonlijk, verdiepend, doelgericht en altijd maatwerk. Dorthe is geaccrediteerd door de International Coaching Federation (ICF), de internationale standaard voor coaches.

Harry Coumans

Harry is thuis in het politieke landschap. Hij heeft een jarenlange leidinggevende ervaring in diverse overheidsorganisaties, zoals bij Justitie en in diverse gemeenten als gemeentesecretaris. Deze ervaring en het bijbehorende netwerk stelt hij graag ter beschikking aan bestuurders op weg naar een nieuwe toekomst.
Luisteren, meedenken, faciliteren, inlevingsvermogen, het creëren van een veilige omgeving zijn kenmerken die door (oud)-bestuurders op prijs worden gesteld in zijn (maatwerk)-aanpak.

Marlies de Loo

Marlies heeft ruim dertig jaar ervaring in het Openbaar bestuur, eerst als wethouder, later als burgemeester. Zij maakte bovendien als voorzitter, of als lid van het dagelijks bestuur deel uit van vele Raden van Toezicht bij organisaties in de gezondheidszorg, het gevangeniswezen, cultuur en welzijn. Zij heeft brede ervaring op het terrein Openbare Orde, het Openbaar Veiligheidsbestuur en Crisismanagement. Inmiddels werkt zij ruim 10 jaar met veel plezier en succesvol als APPA coach.

Marlies heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, ze doorziet dwarsverbanden, en komt snel tot de kern van een vraagstuk. Zij profileert zich als een oprecht betrokken, mensgerichte, maar ook standvastige en resultaatgerichte vakvrouw, die snel contacten legt op allerlei niveaus en heeft daardoor ook een omvangrijk netwerk opgebouwd.

Willem Thijssen

Willem is academisch geschoold op het gebied van Personeel & Organisatie en Arbeidspsychologie. Hij is gecertificeerd bij het Register beroepskeuzeadviseurs en is lid van de Nederlandse  Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten. Vanuit zijn opleidingsachtergrond en rijke werkervaring richt hij zich, via zijn eigen bureau ‘Switch-loopbaanadvies’, op diverse trajecten binnen het terrein van arbeidsmobiliteit, employability en personeelsselectie.

Gedurende  twee perioden was Willem wethouder in Valkenburg aan de Geul met onder meer economie, toerisme en bedrijfsvoering in zijn portefeuille. Sinds 2014 is hij, voornamelijk in het zuiden des lands, actief als senior adviseur loopbaanontwikkeling van bestuurders in en buiten de APPA-regeling.

Jan Willem Gunnink

Jan Willem is al ruim 25 jaar werkzaam als loopbaanadviseur. In 2004 heeft hij zijn eigen loopbaanadviesbureau (Fluger) opgericht. Als loopbaanadviseur helpt hij- via een binnen Fluger ontwikkelde methodiek- vruchtbare grond te vinden voor ieders gaven en talenten. Jan Willem is lid van de Christen Unie en binnen Transitium Groep aanspreekpunt voor klanten met een Christelijke levensovertuiging.

Marjan van Munster

Marjan is bestuurskundige, gemeenteraadslid in Arnhem en geeft coaching bij levensloop- en loopbaanvraagstukken. Zij heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven als HR Manager en als trainer/coach van politici, managers, managementteams en executives. Zij is inzetbaar voor loopbaanadvies voor bestuurders die onder de APPA-regeling vallen en voor outplacementtrajecten in het bedrijfsleven en zal vooral actief zijn in het Oosten van het land.

Iris Michels

Na een korte pauze heeft Iris haar werk voor de Transitium Groep weer hervat. Het begeleiden van politieke ambtsdragers naar een nieuwe uitdaging past haar als een paar oude vertrouwde schoenen. Haar kennis en ervaring in het begeleiden van mensen in hun loopbaan gecombineerd met haar kennis van het openbaar bestuur maken haar een uitstekende partner in de verschillende APPA-trajecten.

Karin Peters

Wilt u kennis maken met één van ons?

Bel ons: 033 30 30 630