TransInterim

Wij koppelen de juiste interim manager, onafhankelijk van branche of materie, aan de juiste opdracht.

TransInterim voor kandidaten

Juist voor kandidaten vanuit de APPA of trajecten zoals loopbaan-heroriëntatie kan een tijdelijke inzet via TransInterim uw positie op de arbeids- of interimmarkt verstevigen. Soms als aanloop naar het ondernemerschap maar ook ter oriëntatie en kennismaking met andere kennisgebieden en of branches.

Voor kandidaten die een APPA-traject volgen nemen wij het proces van de verrekening van wachtgeld voor onze rekening en werkt u vanuit een loondienstverband binnen onze organisatie waarbij voor u, en de wachtgeld gevende instantie, afdrachten en inhoudingen correct uitgevoerd worden.

Wij kunnen op vele vlakken samen met u toetsen of het doen van interim opdrachten passend is bij u als persoon, uw kennis en of het past bij het toekomstperspectief vanuit bijvoorbeeld de APPA.

TransInterim voor opdrachtgevers

Organisaties hebben vaak behoefte aan interim managers/bestuurders; professionals die op een rijdende trein kunnen springen of een lastige klus kunnen klaren die om specifieke ervaring, kennis en vaardigheden vraagt. Het probleem hierbij is vaak de selectie, het aanbod is groot en de kwestie urgent, hoe kom je er zonder lange procedure achter wie de beste kandidaat is?
Voor zowel specifieke vraagstukken en aandachtsgebieden binnen gemeenten zoals jeugdzorg, participatiewet en regionale samenwerking of changemanagement en financieel gerelateerde vraagstukken binnen het bedrijfsleven hebben wij de juiste kandidaat.

Inzetbaar op snijvlak van publiek en privaat
Naast specifieke kennis van bedrijfsleven of overheid begrijpen wij als geen ander hoe om te gaan met situaties op het snijvlak van publiek en privaat.

Waarom kunnen wij die selectie voor u maken?
Wij kunnen dit omdat wij bij Transitium Groep jaarlijks vele bestuurders, in het kader van de APPA, en senior managers door en door leren kennen. Zij zitten in een overgangsfase in hun loopbaan en worden door ons begeleid. We hebben daardoor zicht op hun specifieke ervaringen en talenten en weten waarvoor ze inzetbaar zijn. Tegelijkertijd zijn we door onze lange ervaring in het openbaar bestuur goed in staat uw behoefte aan een interim manager/bestuurder goed te analyseren. We begrijpen welke ervaringen en competenties nodig zijn voor een specifieke situatie.

We boost our clients to get more sales

Voor zowel kandidaat als opdrachtgever,
uw belang staat voorop!

Wilt u vrijblijvend advies van ons?

Neem contact met ons op

Bel ons: 033 30 30 630