Transitium_logokopie

Transitium Groep

Transitium is in de jaren 90 opgericht vanuit de behoefte in de markt door middel van een duidelijk en praktisch outplacementmodel topambtenaren en topmanagers te begeleiden naar nieuwe werkomgeving.

Na initieel alleen voor departementen gewerkt te hebben, zijn de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid naar het gehele publieke domein, inclusief de zorgsector, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De specialisten van de Transitium Groep die voor u klaarstaan zijn:

Arie-Paul Eijkelenboom

Managing Partner
Arie-Paul heeft de algemene leiding, voert intakegesprekken, begeleidt bestuurders en senior managers, neemt assessments af en adviseert Raden van Toezicht.

Pim Eijkelenboom

Managing Partner
Financieel verantwoordelijk. Begeleidt en adviseert senior managers en (oud)bestuurders die zich willen richten op zelfstandig ondernemerschap.

Willem Geerken

Managing Partner
Willem is eindverantwoordelijk voor het Appa bestuurdersprogramma, voert intakegesprekken, coacht en adviseert bestuurders.

Bas Eenhoorn

Raad van Advies
Bas adviseert Managing Partners van Transitium en adviseert oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Helene Smit

Associate Partne
Daar waar in het kader van de APPA door oud-bestuurders gekozen wordt voor zelfstandig ondernemerschap is Helene Smit de aangewezen adviseur om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het noodzakelijke businessplan en voor coaching naar het ondernemerschap.

Rob Govers

Senior adviseur
Rob Govers is Register Loopbaancoach. Hij begeleidt zittende en voormalige politieke bestuurders. Naast begeleiding in het kader van de APPA, neemt hij assessments af. Hij heeft het Burgemeestersprogramma ontwikkeld en hij heeft menig kandidaat naar het burgemeesterschap begeleid. Verder geeft hij de Workshop Personal Branding. Rob werkt vanuit de beginselen van de positieve psychologie.

Selma Koegler

Associate Partner
Selma heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel het publieke als private domein. Het raakvlak tussen deze twee werelden vindt ze buitengewoon interessant. Binnen de Transitium Groep begeleidt ze voormalig wethouders en is adviseur sociaal domein.

Bé de Winter

Associate Partner
Bé de Winter houdt zich vooral bezig met de begeleiding van bestuurders in het kader van de APPA-regeling in de noordelijke provincies. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk met name in Friesland, Groningen en Drenthe.

Hans Jonkman

Associate Partner
Hans Jonkman begeleidt oud-wethouders en burgemeesters, die op zoek zijn naar een nieuw loopbaanperspectief. Verder coacht zij leidinggevenden/projectleiders in maatschappelijke organisaties, is zij soms tijdelijk manager en voorzitter van een centrale cliëntenraad in de zorg.

Jacques Francoys

Senior adviseur
Jacques houdt zich binnen de Transitium Groep vooral bezig met het begeleiden van senior managers. Daarnaast adviseert hij Transitium op het gebied van Algemeen management, Marketing en Communicatie.

Liesbeth Tettero

Senior adviseur
Liesbeth Tettero houdt zich binnen de Transitium Groep bezig met loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Gerard Vrinte

Senior adviseur
Gerard Vrinte is actief op het gebied van loopbaanadvies, coaching en begeleiding van bestuurders die onder de APPA-regeling vallen. Verder heeft hij een aantal programma’s ontwikkeld voor raadgriffiers. Hij is een ervaren toezichthouder in het onderwijs.

Jos Harmelink

Associate Partner
Jos houdt zich vooral bezig met de begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling in Noord-Oost Nederland. Als bestuurder heeft hij ruime ervaring opgedaan op diverse beleidsterreinen bij de gemeente en de provincie.
petra

Petra ter Doest

Specialist Social Media
Petra heeft zich na haar journalistieke loopbaan ontwikkeld als een gerenommeerd adviseur voor gebruik van social media in het kader van profilering op de arbeidsmarkt. Social media, met name LinkedIn, hebben geen geheimen voor haar en zij is in staat het optimale rendement te halen voor de deelnemers aan de programma’s van Transitium Groep. Met groot enthousiasme en in nauw overleg met de deelnemer weet zij de juiste boodschap over te brengen.

René de Vries

Associate Partner
René de Vries toont een grote betrokkenheid bij het openbaar bestuur, hij heeft een ruime ervaring met het wethouderschap en met diverse toezichthoudende functies en met coaching. De basis van zijn loopbaan ligt in het onderwijs, gevolgd door een wethouderschap in de gemeente Epe. René de Vries gaat zich inzetten in het midden van het land

Annelieke Verkerk

Associate Partner
Annelieke heeft een scherp oog voor het potentieel van mens, team en organisatie. Binnen de Transitium Groep begeleidt zij bestuurders – al dan niet in het kader van de APPA-regeling – en managers die zich bezinnen op een nieuw loopbaan perspectief of die in het kader van duurzame loopbaanontwikkeling hun (leiderschaps)potentieel in kaart willen brengen en zich concreet verder willen ontwikkelen.
81592044-68c3-11e8-aad5-ed473bc89065

Frits Westerkamp

Associate Partner
Frits zet zijn jarenlange ervaring als volksvertegenwoordiger en bestuurder in om bestuurders uit de lokale politiek te coachen en te adviseren. Ook kandidaat-wethouders en -burgemeesters begeleidt hij bij hun sollicitatieprocedure. Binnen deTransitium Groep houdt hij zich vooral bezig met het begeleiden van voormalig wethouders naar een nieuw loopbaanperspectief. Gezien zijn ervaring ligt zijn focus vooral op bestuurders van lokale politieke partijen.