Transitium_logokopie

Transitium Groep

Transitium is in de jaren 90 opgericht vanuit de behoefte in de markt door middel van een duidelijk en praktisch outplacementmodel topambtenaren en topmanagers te begeleiden naar nieuwe werkomgeving.

Na initieel alleen voor departementen gewerkt te hebben, zijn de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid naar het gehele publieke domein, inclusief de zorgsector, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De specialisten van de Transitium Groep die voor u klaarstaan zijn:

20210531-IMG_0677

Arie-Paul Eijkelenboom

Managing Partner
Arie-Paul heeft de algemene leiding, voert intakegesprekken, begeleidt bestuurders en senior managers, neemt assessments af en adviseert Raden van Toezicht.

Willem Geerken

Managing Partner
Willem is eindverantwoordelijk voor het Appa bestuurdersprogramma, voert intakegesprekken, coacht en adviseert bestuurders.
Pim Eijkelenboom

Pim Eijkelenboom

Managing Partner
Financieel verantwoordelijk. Begeleidt en adviseert senior managers en (oud)bestuurders die zich willen richten op zelfstandig ondernemerschap.
VOORKEUR 1

Bas Eenhoorn

Raad van Advies
Bas adviseert Managing Partners van Transitium en adviseert oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.
Rutger Koopmans2

Rutger Koopmans

Associate Partner
Rutger zal zich in eerste instantie als APPA-adviseur richten op politiek ambtsdragers die niet terugkeren na de komende Tweede Kamerverkiezingen. Met zijn creativiteit, ervaring opgedaan in oa directiefuncties bij ING en zijn in de loop der jaren ontwikkelde affiniteit met het publieke domein is Rutger uitstekend in staat advies en ondersteuning te bieden buiten de geëigende paden die veelal betreden worden bij loopbaanadvies aan bestuurders.
Voorkeur 2

Helene Smit

Associate Partner
Daar waar in het kader van de APPA door oud-bestuurders gekozen wordt voor zelfstandig ondernemerschap is Helene Smit de aangewezen adviseur om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het noodzakelijke businessplan en voor coaching naar het ondernemerschap.
Voorkeur

Selma Koegler

Associate Partner
Selma heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel het publieke als private domein. Het raakvlak tussen deze twee werelden vindt ze buitengewoon interessant. Binnen de Transitium Groep begeleidt ze voormalig wethouders en is adviseur sociaal domein.
voorkeur 1

Bé de Winter

Associate Partner
Bé de Winter houdt zich vooral bezig met de begeleiding van bestuurders in het kader van de APPA-regeling in de noordelijke provincies. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk met name in Friesland, Groningen en Drenthe.
voorkeur2

Jos Harmelink

Associate Partner
Jos houdt zich vooral bezig met de begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling in Noord-Oost Nederland. Als bestuurder heeft hij ruime ervaring opgedaan op diverse beleidsterreinen bij de gemeente en de provincie.
voorkeur 2

Jacques Francoys

Senior adviseur
Jacques houdt zich binnen de Transitium Groep vooral bezig met het begeleiden van senior managers. Daarnaast adviseert hij Transitium op het gebied van Algemeen management, Marketing en Communicatie.
voorkeur 2

Liesbeth Tettero

Senior adviseur
Liesbeth Tettero houdt zich binnen de Transitium Groep bezig met loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.
Voorkeur 3

Gerard Vrinte

Senior adviseur
Gerard Vrinte is actief op het gebied van loopbaanadvies, coaching en begeleiding van bestuurders die onder de APPA-regeling vallen. Verder heeft hij een aantal programma’s ontwikkeld voor raadgriffiers. Hij is een ervaren toezichthouder in het onderwijs.
Voorkeur

René de Vries

Associate Partner
René de Vries toont een grote betrokkenheid bij het openbaar bestuur, hij heeft een ruime ervaring met het wethouderschap en met diverse toezichthoudende functies en met coaching. De basis van zijn loopbaan ligt in het onderwijs, gevolgd door een wethouderschap in de gemeente Epe. René de Vries gaat zich inzetten in het midden van het land
Voorkeur 2

Frits Westerkamp

Associate Partner
Frits zet zijn jarenlange ervaring als volksvertegenwoordiger en bestuurder in om bestuurders uit de lokale politiek te coachen en te adviseren. Ook kandidaat-wethouders en -burgemeesters begeleidt hij bij hun sollicitatieprocedure. Binnen deTransitium Groep houdt hij zich vooral bezig met het begeleiden van voormalig wethouders naar een nieuw loopbaanperspectief. Gezien zijn ervaring ligt zijn focus vooral op bestuurders van lokale politieke partijen. 
eigen bewerking

Gert Boeve

Associate Partner
Gert Boeve is binnen Transitium Groep actief op het gebied van coaching en begeleiding van huidig en voormalig bestuurders en het hogere management in het brede publieke domein. Gert brengt ervaring in als oud-wethouder en -directeur binnen de overheid. Hij is al jarenlang toezichthouder in zorg, welzijn en onderwijs. Bovendien is Gert NOBCO gecertificeerd coach. Naast zijn activiteiten voor Transitium Groep is Gert o.a. voorzitter van Horus, de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers.
Voorkeur

Petra ter Doest

Specialist Social Media
Petra heeft zich na haar journalistieke loopbaan ontwikkeld als een gerenommeerde coach en adviseur die helpt bij het ontwikkelen van een professionele identiteit online. Sociale media, met name LinkedIn, hebben geen geheimen voor haar. Ze gaat uit van individuele wensen en vragen. Zowel de kleingebruiker als de intensieve gebruiker van sociale media voelt zich door haar gesterkt en geïnspireerd bij de toepassing. Met groot enthousiasme en in nauw overleg met de deelnemer weet zij met hen de juiste boodschap te formuleren en laat zij zien hoe mensen die zelf online kunnen uitdragen.
voorkeur 1

Bert van Halderen

Associate Partner
Bert is namens Transitium Groep beschikbaar voor advies en ondersteuning in het kader van coaching en (pre)-appa trajecten voor bestuurders in Zeeland en Zuidwest Brabant. Hij heeft ervaring opgedaan als opleider en manager in het bedrijfsleven, onder andere in de verzekeringswereld bij ZLM en Allianz. Vanaf 2010 is hij actief geweest in de lokale politiek als raadslid en wethouder in Veere voor de VVD. Zijn aanpak kenmerkt zich onder andere door het maken van duidelijke analyses en het geven van positieve feedback.
Voorkeur 1

Maurice Hoogeveen

Associate Partner
Maurice heeft ervaring opgedaan binnen de publieke sector als wethouder in Assen. Hij is namens Transitium Groep aanspreekpunt voor bestuurders in de noordelijke provinciën. In zijn advisering en ondersteuning maakt hij naast zijn bestuurlijke ervaring gebruik van de ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, zoals in detachering, werving & selectie en als organisatieadviseur. Zijn aanpak is persoonsgericht, pragmatisch en gericht op realisatie van doelstellingen.
Voorkeur 2

Jan Willem Gunnink

Associate Partner
Drs. Jan Willem Gunnink (1958) is al ruim 25 jaar werkzaam als loopbaanadviseur. In 2004 heeft hij zijn eigen loopbaanadviesbureau (Fluger) opgericht. Als loopbaanadviseur helpt hij- via een binnen Fluger ontwikkelde methodiek- vruchtbare grond te vinden voor ieders gaven en talenten. Jan Willem is lid van de Christen Unie en binnen  Transitium Groep aanspreekpunt voor klanten met een Christelijke levensovertuiging
yvonne kemmerling2

Yvonne Kemmerling

Associate Partner
Yvonne heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Zij stelt dit graag ter beschikking aan zittende bestuurders die behoefte hebben aan een gedegen loopbaan advies. Haar ervaring opgedaan als wethouder in onder andere Soest en Amersfoort, haar raadslidmaatschap, bestuurlijke activiteiten voor D66 én het voorzitterschap van de FutureCity Foundation staan garant voor haar kennis en kwaliteit. Zij kan mensen enthousiasmeren en stimuleren een volgende stap te zetten. Voor bestuurders geïnteresseerd in een Pre-Appa traject zet zij zich graag in.
voorkeur 2

Annelieke Verkerk

Associate Partner
Annelieke heeft een scherp oog voor het potentieel van mens, team en organisatie. Binnen de Transitium Groep begeleidt zij bestuurders – al dan niet in het kader van de APPA-regeling – en managers die zich bezinnen op een nieuw loopbaan perspectief of die in het kader van duurzame loopbaanontwikkeling hun (leiderschaps)potentieel in kaart willen brengen en zich concreet verder willen ontwikkelen.