Pre-APPA 2.0

Uw toekomst begint nu!

Inleiding

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 biedt Transitium Groep het Pre-APPA 2.0 programma aan met als doel ‘zittende’ wethouders in staat te stellen ruim voor de verkiezingen te starten met de oriëntatie op de volgende loopbaanstap.

Naar verwachting zal in 2022 weer een groot aantal wethouders niet terugkeren in de nieuw gevormde colleges en op zoek moeten naar een nieuwe functie.
Transitium Groep heeft voor de verkiezingen van 2014 en 2018 het Pre-APPA programma ontwikkeld en reeds met succes ingezet. Pre- APPA deelnemers hadden een grote voorsprong ten opzichte van de wethouders die pas na de verkiezingen tijd en aandacht gingen besteden aan het vinden van nieuwe arbeidsmogelijkheden.

Ons advies luidt: wees proactief; wacht de verkiezingsuitslag of de college- onderhandelingen niet af. Zeker wanneer uzelf al het besluit hebt genomen niet een volgende termijn te ambiëren.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit programma maakt Transitium Groep gebruik van haar jarenlange ervaring en expertise met het begeleiden van oud- bestuurders die gebruikmaken van de APPA-regeling en haar netwerk en kennis van de arbeidsmarkt. Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat wethouders na hun aftreden helder moeten kunnen verwoorden wat ze gedaan en bereikt hebben tijdens hun ambtsperiode. Wij helpen met simpele tips & tricks om het netwerk te verdiepen en de resultaten te documenteren. Dit om ervoor te zorgen dat de voormalig wethouders beter voorbereid in kunnen stromen op de huidige arbeidsmarkt.

Wachtgeldregeling

Elke wethouder die vrijwillig of gedwongen aftreedt en gebruikmaakt van het wachtgeld op basis van de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) heeft drie maanden na het aftreden sollicitatieplicht en moet in samenwerking met een officieel erkend re-integratiebedrijf een re-integratieplan opstellen. De APPA biedt via het recht op wachtgeld een vangnet, maar kent ook plichten waar een oud-bestuurder aan moet voldoen. Planmatige ondersteuning en begeleiding naar de arbeidsmarkt door Transitium Groep als re-integratiebedrijf is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Transitium Groep heeft een lange lijst van referenties van oud-bestuurders die succesvol zijn begeleid naar nieuw werk, passend bij de talenten, kwaliteiten en ambities.

Meer dan 70% van de wethouders die na de verkiezingen in 2014 en 2018 zijn afgetreden en begeleid zijn door Transitium Groep, heeft betaalde inkomsten verworven waardoor geen of beperkt beroep op het wachtgeld wordt gedaan.

Nu

denk na over Pre-APPA

2022

verkiezingen

Programma

Het Pre-APPA programma bestaat uit een aantal individuele gesprekken met een loopbaanadviseur. Uw loopbaan wordt besproken aan de hand van een digitaal werkboek, een tweetal assessments ter objectivering van de ontwikkelde competenties en drijfveren en eventuele andere instrumenten zoals een 360 graden feedback. Deelname aan diverse workshops op het gebied van sociale media en persoonlijke presentatie is mogelijk.

Het programma wordt afgerond met een schriftelijke rapportage waarin uw arbeidsmarktprofiel is beschreven en een plan van aanpak met de job marketing om uw ambities te realiseren.

De uitvoering van het programma neemt ongeveer zes tot acht weken in beslag. De planning van de activiteiten wordt gemaakt in nauw overleg met de wethouder. Met dit programma wordt middels een stappenplan antwoord gegeven op de vragen:

Wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt en hoe kan ik deze realiseren.

Kosten

Na aftreden heeft elke wethouder die gebruikmaakt van de APPA-regeling, recht op een re-integratiebudget. De kosten van het Pre-APPA-programma kunnen door de gemeente worden voorgefinancierd uit het re-integratiebudget. Indien de wethouder voor het volgen van een Pre-APPA programma kiest en aftreedt in 2022 zal er een verrekening van de kosten plaatsvinden met het reguliere re- integratiebudget. Er zijn derhalve geen meerkosten voor de gemeente.

Meer informatie en contact

Wilt u een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over het volgen van het programma, dan doen wij dat graag. U kunt daarvoor bellen met 033-3030630. Wilt u onze uitgebreide Pre-APPA 2.0 brochure ontvangen? Klik dan hier om de digitale brochure aan te vragen

Transitium Groep heeft kantoren in Zeist, Ede, Hoevelaken, Den Haag en Rotterdam en gesprekslocaties door heel Nederland. Er is altijd een locatie bij u in de buurt.

Wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt en hoe kan ik deze realiseren.