Pre-APPA 2.0 – Uw toekomst begint nu!

Veel zittende wethouders zijn al aan het nadenken over voortzetting van hun loopbaan na de komende verkiezingen. Niet onverstandig gezien de onvoorspelbaarheid van verkiezingsuitslagen en coalitievorming.

Ook kan het zijn dat u zelf besloten heeft niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

In ieder geval is het zeer verstandig om vroegtijdig een oriëntatie te doen op de loopbaanmogelijkheden en arbeidsmarktkansen voor de toekomst om geen kostbare tijd verloren te laten gaan.

Willem Geerken

Pre-APPA 2.0

Al in 2013/2014 heeft  Transitium Groep de basis gelegd voor de zogenaamde Pre-APPA. Een bewezen succesvol programma ter voorbereiding op een volgende stap in de loopbaan voor zittende bestuurders. Door het succes van het programma heeft het ook navolging gekregen bij een aantal andere re-integratiebureaus en heeft inmiddels ook de acceptatie heeft verworven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Als grondlegger van de Pre-APPA met ruim 10 jaar ervaring presenteren we nu een nieuw en innovatief programma Pre-Appa 2.0. Met Pre-Appa 2.0 onderscheidt Transitium Groep zich als de expert in duurzame loopbaanontwikkeling voor politieke bestuurders.

 

Kern van het Pre-Appa 2.0 programma

Pre-Appa 2.0 faciliteert en adviseert zittende wethouders op maat naar de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 met:

  • een helder beeld van de eigen kwaliteiten, competenties, imago en ambities;
  • beschrijving van de meeste realistische en vitaliserende arbeidsmarktscenario’s waarmee duurzame inzetbaarheid gegarandeerd is;
  • een wervend arbeidsmarktprofiel;
  • reflectie op het eigen functioneren tijdens het wethouderschap waardoor de kans op een voortijdig vertrek kleiner zal zijn.

In het arbeidsmarktprofiel staat verwoord:

  • de gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen en eventueel een opleidingsadvies;
  • opgedane ervaring vóór én tijdens het wethouderschap met behulp van de STARR-methode worden de wapenfeiten beschreven;
  • analyse van de persoonlijke arbeidsmarkt kansen met passende arbeidsmarktscenario’s;
  • overtuigende pitch;
  • job marketingplan;
  • strategisch netwerkadvies.

Kosten

Na aftreden heeft elke wethouder, die gebruikmaakt van de APPA-regeling, recht op een re-integratiebudget. De kosten van het Pre-APPA programma 2.0 worden door gemeenten voorgefinancierd uit het budget, waardoor er geen sprake is van meerkosten.

Aanvullende informatie

Meer informatie over het unieke Pre-APPA 2.0 programma van Transitium Groep.

Start hier de Pre-APPA Quick scan

Uw toekomst begint nu! Ontdek of u in aanmerking komt voor ons Pre-APPA programma.

Samenvattend, Pre-Appa 2.0 ontzorgt, vitaliseert, geeft rust en inzicht én geeft u de zekerheid en een loopbaanvisie met een arbeidsmarktplan na beëindiging van het wethouderschap.