Koersgerichte loopbaancheck

APK voor uw loopbaan

A

staat voor Actueel

De eerste vragen gaan in op de actuele situatie van de cliënt. Deze vragen halen snel de (on)vrede omhoog. Is er een probleem latent of niet?

P

staat voor Perspectief

Deze vragen gaan in op de mogelijke wensen of droom van de cliënt. Heeft de kandidaat zicht op zijn of haar verlangen?

K

staat voor Kansen

Heeft de cliënt zicht op de kansen die er zijn om zijn wensen of droom waar te kunnen maken. Welke haalbare stappen dienen er genomen te worden om de kansen waar te maken.

W

staat voor Weerstand tegen verandering

De formule geeft de stappen weer die helpen de bereidheid om te veranderen in beeld te krijgen en aan te pakken. De cliënt kan intrinsiek gemotiveerd aan de gang om iets aan zijn of haar situatie te gaan doen of te concluderen dat de actuele situatie het best past.

Advies

Vanuit de APK loopbaancheck kunnen we de cliënt een korte diagnose geven van zijn huidige loopbaansituatie met daaraan gekoppeld de volgende adviezen:

 • De cliënt is (zeer) tevreden met zijn actuele loopbaansituatie.
  Advies:  Succes wensen met de actuele situatie en afspraak maken voor APK        loopbaancheck over 1 jaar.
 • De cliënt is nog wel tevreden over actuele situatie, of wil zich toch voorbereiden op een volgende loopbaanstap (binnen of buiten).
   Advies: Volgen van eerste deel loopbaanbegeleiding bij Transitium.
 • De cliënt is ontevreden over actuele situatie en wil zich voorbereiden op een volgende loopbaanstap (binnen of buiten). Hij/zij heeft geen goed zicht op zijn of haar kwaliteiten, perspectieven en kansen op weg naar een volgende loopbaanstap.
  Advies: Volgen van eerste deel loopbaanbegeleiding bij Transitium en eventueel een tweede deel.
 • De cliënt is ontevreden over actuele situatie en wil zich voorbereiden op een volgende loopbaanstap (binnen of buiten). Hij/zij heeft goed zicht op zijn of haar kwaliteiten, perspectieven en kansen, maar zoekt steun op weg naar de volgende loopbaanstap.
  Advies: Volgen van tweede deel loopbaanbegeleiding bij Transitium.

Loopbaanbegeleidingsprogramma

Met het programma biedt Transitium Groep een uniek mobiliteitsprogramma voor bestuurders en senior managers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Het begeleidt cliënten naar een vaste of een tijdelijke baan in een nieuwe organisatie of naar het zelfstandig ondernemerschap.

Eerste deel: inventarisatie

Centraal staat inventarisatie om te komen tot een objectieve beeld- vorming van en voorbereiding op het zoeken naar een passende nieuwe functie. Het eerste deel van het programma wordt na ongeveer zes tot acht weken afgesloten met een rapportage in de vorm van een plan. Dit plan bevat de verwoording van de beeldvorming, het opgestelde arbeidsmarktprofiel, de daaruit volgende mogelijkheden op de arbeidsmarkt en een concreet actieplan.

Tweede deel: marktgerichte aanpak

In deze fase wordt overgegaan tot praktische begeleiding bij het uitvoering geven aan het plan. De rol van Transitium Groep is de cliënt daarbij alle mogelijke ondersteuning te bieden bij activiteiten die gericht zijn op het vinden van nieuw werk buiten de huidige werkkring.
Centraal in de gesprekken staat het definiëren van mogelijke keuzes en opties in relatie tot de specifieke kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt die bij het profiel van cliënt passen.

Er zal iedere twee tot drie weken overleg zijn met cliënt op kantoor van Transitium Groep. Tijdens deze gesprekken zullen alle afspraken in het kader van sollicitaties en netwerkgesprekken worden voor- bereid en achteraf geëvalueerd. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om tussendoor een afspraak te maken indien de situatie daarom vraagt, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Ook zal gebruik worden gemaakt van mail, telefoon en Skype.

Tarieven

Een APK loopbaancheck kan met een van onze consultants gevoerd worden zonder verdere kosten. Onze resultaatgerichte wijze van werken komt ook tot uitdrukking in onze tarieven en is afhankelijk van het volgen van het hele programma of onderdelen daarvan. Het traject stemmen wij af op wat nodig is om tot de duurzame uitstroom te komen. Indien de cliënt al een bepaald mobiliteitstraject heeft doorlopen dan sluiten wij ons traject daar naadloos op aan. Uiteraard brengen wij dit tot uitdrukking in een aangepast tarief.