Nieuwe associate partner, Welkom Gert!

Gert Boeve is binnen Transitium Groep actief op het gebied van coaching en begeleiding van huidig en voormalig bestuurders en het hogere management in het brede publieke domein. Gert brengt ervaring in als oud-wethouder en -directeur binnen de overheid. Hij is al jarenlang toezichthouder in zorg, welzijn en onderwijs. Bovendien is Gert gecertificeerd coach. Naast zijn activiteiten voor Transitium Groep is Gert o.a. voorzitter van Horus, de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers.