Burgemeestersprogramma 2.0

 

Wij begeleiden u gedurende alle stappen. We staan stil bij de vragen:

  • Waarom wil ik burgemeester worden?
  • Wat neem ik mee als bestuurder en mens naar een gemeente?
  • In welke gemeente pas ik en welke gemeente past bij mij?

In de eerste fase staan we uitvoerig stil bij wat u ‘van nature’ meeneemt: wijsheid, sterke kanten, valkuilen, kwaliteiten, persoonlijke stijlen en bestuurdersstijlen. Vanuit een integrale kijk gaan we met u het gesprek aan. Immers, burgemeester worden betekent verhuizen en kan gevolgen hebben voor de privésituatie. Voor deze fase van reflectie hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan een goed zelfbeeld

Selectieprocedures nemen doorgaans een aantal maanden in beslag. Gedurende het gehele traject zijn wij klankbord, sparringpartner, coach en adviseur. Wij doen wat nodig is. Van het meedenken en oriënteren op een passende gemeente, het schrijven van een overtuigende brief en cv die aansluit op de profielschets van de gemeente waar de vacature is, tot de voorbereiding van de gesprekken met de kabinetschef, Commissaris van de Koning en de Vertrouwenscommissie.

We evalueren samen u de gesprekken. Wij blikken terug: wat ging goed en wat kan beter? We bereiden gesprekken voor middels een rollenspel en maken gebruik van cases.

Belangrijk is om te melden dat wij u geen kunstje aanleren of een toneelstuk oefenen. Oprechtheid en het laten zien van uw eigenheid en originaliteit zijn doorslaggevende succesfactoren.

De in de loop der jaren opgebouwde kennis, kunde en ervaring in de begeleiding naar het burgemeesterschap is in een individueel maatwerkprogramma gegoten. Transitium Groep heeft een ‘proven trackrecord’ als het gaat om de ondersteuning naar het burgemeesterschap. Tal van bestuurders hebben wij begeleid naar het burgemeesterschap, zittende burgemeesters naar een volgende gemeente.

Wij geven u graag de contactgegevens van een burgemeester die wil vertellen over onze diensten.

Het is een grote sprong van de inhoudelijke rol van de wethouder naar de proces- en managementrol van de burgemeester

Als je solliciteert als burgemeester, wees dan selectief en houd je doel voor ogen

David Moolenburgh

Burgemeester Zandvoort

Wilt u meer weten over het burgemeestersprogramma?

Bel ons: 033 30 30 630