Executive begeleiding

Het gaat erom dat u inzicht krijgt op wat u wilt bereiken en wat uw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Transitium Groep staat bekend om de nuchtere aanpak en blijven niet eindeloos stilstaan bij wat is geweest. Het gaat erom dat u inzicht krijgt op wat u wilt bereiken en wat uw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Onze doelstelling is om dit binnen zes tot acht weken duidelijk te krijgen. Vervolgens ondersteunen we u met het zetten van concrete stappen om uw doelen te bereiken.

Transitie naar werk

Met het programma ‘Transitie naar Werk’ biedt de Transitium Groep een uniek mobiliteitsprogramma voor senior managers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Het programma begeleidt cliënten naar een vaste of tijdelijke baan in een nieuwe organisatie of naar het zelfstandig ondernemerschap.

  • Individueel maatwerk.
  • Kortdurend traject voor de cliënt om inzicht te krijgen in haar/zijn passie, kwaliteiten en marktpositie onder meer met behulp van de SHL-methodiek waarvoor wij gecertificeerd zijn.
  • Intensieve begeleiding: opstellen zoekprofielen en marktgerichte cv’s, openstellen landelijk netwerk en begeleiding bij sollicitatietrajecten.
  • Coaching en zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en gesprek- en presentatietechnieken.
  • Aanvullende opleidingen en trainingen in overleg met de cliënt en opdrachtgever.
  • Tussenrapportages naar de cliënt en opdrachtgever (indien van toepassing).
  • Mobiliteit naar een nieuwe organisatie, tijdelijk of vast, of zelfstandig ondernemerschap.
  • Detacheringsmogelijkheden voor de cliënt met vergoeding loonkosten aan huidige werkgever.

Stappenplan..

A. Zicht op eigen kernkwaliteiten

Gestart wordt met een inventarisatie van de loopbaan, ambities en mogelijkheden met behulp van het werkboek persoonsanalyse & loopbaanoriëntatie. Centraal staat het helder maken van het persoon-profiel van de cliënt: wat is de passie, belangstelling en affiniteit; wat zijn de ambities, drijfveren en motieven van de cliënt. De resultaten van deze analyse worden besproken met de loopbaancoaches van Transitium Groep die in dit proces een coachende en stimulerende rol vervullen. Daarna wordt, indien gewenst, een assessment (SHl) afgenomen waarin zowel het werk- als denkniveau als de persoonlijkheid worden geobjectiveerd. deze fase wordt afgesloten met een concreet advies over de kernkwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden.

B. Loopbaanoriëntatie

Per deelnemer voeren wij een arbeidsmarktanalyse uit en definiëren een aantal zoekprofielen, waarbij indien dat past het zelfstandig ondernemerschap (zzp) betrokken wordt. Voor het opdoen van aanvullende kennis en/of opleiding zal waar nodig een persoonlijk opleiding- en/of trainingsadvies worden opgesteld.

In deze fase wordt de aandacht verlegd naar de ondersteuning in het vinden van een passende functie in een nieuwe organisatie, een (tijdelijke) detacherings- of interim opdracht of het zelfstandig onder-nemerschap. Essentieel in deze fase is het motiveren van de cliënt om vanuit zijn/haar startkwalificaties en marktpositie de kansen en mogelijkheden zo optimaal en effectief mogelijk te benutten. Transitium Groep stelt haar brede landelijk netwerk in bedrijfsleven, overheid, zorg- en onderwijsorganisaties open en activeert de cliënt het eigen netwerk te mobiliseren. De sollicitatietrajecten begeleiden wij door professionele cv’s, organisatie- en functieonderzoek, voorbereiding op en evaluatie van gesprekken.

Dikwijls zal aan een plaatsing een proefperiode verbonden zijn. Voor ons betekent duurzame uit- stroom dat juist ook in deze fase onze expertise zowel naar de cliënt als naar de nieuwe werkgever moet worden ingezet. begeleiding door middel van intervisie, evaluatie en coachen zullen wij inzetten om de nieuwe functie tot een succes te maken. Voor ons is deze begeleiding bij de prijs inbegrepen en beschouwen wij als onze onderscheidende meerwaarde. Voor onze begeleiding van een tijde- lijke detacherings- of interim opdracht berekenen wij een fee aan de inlenende opdrachtgever. ons uitgangspunt is dat de loonkosten worden vergoed aan de ‘vertrekwerkgever’.

Onze resultaatgerichte wijze van werken komt ook tot uitdrukking in onze tarieven: Een basistarief plus een no cure no pay fee. Het traject stemmen wij af op wat nodig is om tot de duurzame uitstroom te komen. Indien intern al een bepaald mobiliteitstraject is doorlopen dan sluiten wij ons traject daar naadloos op aan. Uiteraard brengen wij dit tot uitdrukking in een lager tarief.

Samen op zoek naar uw loopbaanmogelijkheden?

Bel ons: 033 30 30 630