Programma voor begeleiding van griffiers in hun functioneren

Elke griffier zou af en toe moeten kunnen reflecteren op het eigen functioneren. Het doel van dit programma is dat u het griffierschap nog succesvoller gaat invullen of daarin een grotere arbeidssatisfactie weet te vinden. Samen met u bekijken we ook uitgebreid de omgeving waarin u uw functie uitoefent.

Bij de opzet van dit programma vormt  vanzelfsprekend uw opgedane ervaring als griffier het uitgangspunt en daarom liggen de inhoudelijke accenten anders dan bij het programma voor aanstaande griffiers.

Hoe is het programma opgebouwd?

  • Een intakegesprek.
  • Een beknopt assessment en een aantal vragenlijsten die uw persoonlijkheid en competenties objectief in kaart brengen. Indien mogelijk analyseren wij ook de omgeving van de functie. Zo nodig spreken we ook met een of meer collega’s of bestuurders uit de werkomgeving van de deelnemer. We kunnen ook gebruik maken van een 360°-feedback model.
  • Een aantal gesprekken met ervaren bestuurders, ambtelijke managers en griffiers die gelieerd zijn aan de Transitium Groep.
  • Workshops die zijn gericht op het geven van inzicht in de vereiste competenties in relatie tot de verschillende rollen die moeten worden ingevuld. Een paar voorbeelden van die workshops: adviseren en coachen van raadsleden, de mediator-rol van de griffier, welke werkvormen en workshops kan een griffier in zijn dagelijkse praktijk inzetten, het managen van raadsinformatie, etc