Oriëntatie voor de griffier die toe is aan een volgende loopbaanstap

Dit individuele  programma start met een intakegesprek waarbij u uw  verwachtingen  als  deelnemer ten aanzien van dit traject bespreekt en de begeleiding hierin van de consultant. Vervolgens stelt de Transitium Groep een maatwerkproject op, waarbij uw achtergrond en ambities de uitgangspunten vormen. U neemt deel aan een assessment en beschrijft uw loopbaan en ambities. Ook kan er een analyse van de werkomgeving nodig zijn.

Als deelnemer krijgt u  een objectief beeld van uw competenties en mogelijkheden,  wat het uitgangspunt vormt voor uw gesprekken met de consultant en voor uw gesprekken met enkele (oud-) bestuurders, ambtelijke managers en griffiers die connecties hebben met de Transitium Groep. Gedurende de eerste fase van dit traject van vier tot zes weken heeft u wekelijks contact met de consultant.

In de tweede fase van het traject vindt de daadwerkelijke oriëntatie op de arbeidsmarkt plaats. Er worden workshops aangeboden om u zo goed mogelijk te equiperen voor de stap naar een andere baan:  een workshop gaat in op het optimaal gebruik van sociale media  -vooral LinkedIn-  die een toenemende rol spelen op de arbeidsmarkt, een seminar  ‘Personal branding’  geeft aan  hoe u zich kunt positioneren op de arbeidsmarkt (welk beeld roept u op en is dat het beeld dat u wilt uitstralen?), een workshop  ‘netwerken’ waarin de theorie en praktijk van netwerken ten behoeve van het maken van een volgende loopbaanstap worden behandeld en een workshop ter oriëntatie op het mogelijk starten als zelfstandig ondernemer.