Oriëntatie op het vak van de griffier voor de aanstaande griffier

Als u de ambitie hebt om griffier te worden of wanneer u speelt met de gedachte om naar een grotere gemeente te solliciteren, dan krijgt u met dit programma antwoord op de vraag of u geschikt bent (of kunt worden) voor deze functie. Aan de orde komen de vereiste vaardigheden en kennis, de motivatie en de passie voor de functie en de vakspecifieke vaardigheden die nodig zijn voor het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Hoe is het programma opgebouwd?

  • Een intakegesprek.
  • Een beknopt assessment en een aantal vragenlijsten die uw persoonlijkheid en competenties objectief in kaart brengen. Indien mogelijk analyseren wij ook de omgeving van de functie, bijvoorbeeld als het om een concrete vacature gaat.
  • Een aantal gesprekken met ervaren bestuurders, ambtelijke managers en griffiers die gelieerd zijn aan Transitium Groep.
  • Workshops die gericht zijn op het geven van inzicht in de functie van griffier, de vereiste competenties in relatie tot de verschillende rollen die moeten worden ingevuld, de relaties met de omgeving, adviseren in een politieke context, integriteitsvraagstukken, etc.