Transitie in werk

Loopbaanbegeleiding met zicht op jezelf en je loopbaan door inventarisatie en een marktgerichte aanpak.

Glijdende schaal of bewuste keus

Het gevoel dat je niet meer optimaal functioneert. Je bent je inspiratie en energie kwijt en na een dag werken kom je uitgeblust thuis. De baan die het helemaal leek te zijn, biedt je geen voldoening meer. Het werk dat je eerder met gemak deed, krijg je nu niet meer weggewerkt. Een nieuwe functie blijkt geen uitdaging, maar een te zware belasting omdat je er eigenlijk nog niet klaar voor bent. Ook kan het zijn dat je baan mogelijk komt te vervallen.

De oorzaken kunnen heel verschillend zijn: het kan met het werk zelf te maken hebben, maar ook met veranderende behoeftes. Een dertiger haalt nu eenmaal heel andere voldoening uit zijn werk dan een veertiger. En een vijftiger staat niet hetzelfde in het leven als iemand van zestig.
Wie in dergelijke situaties niets doet, loopt na verloop van tijd tegen de gevolgen aan: langdurige ziekte, burn-out of bore-out verschijnselen, ernstige fouten of zelfs ontslag. In veel gevallen hoeft het natuurlijk niet zover te komen. Door tijdig stappen te ondernemen krijg je weer een helder zicht op je functioneren en je loopbaan. Zo neem je jouw toekomst weer in eigen hand.

'Beat the curve'

Hoe lang blijf je goed functioneren in je baan? Een vraag die we ons allemaal wel eens stellen. Uit onderzoek blijkt dat deze vraag wordt ingevuld door wat je er zelf van vindt, maar ook door wat jou omgeving hier van vindt. Het invullen van een functie kent drie fasen.

Ten eerste de leer fase; De leer en inwerkperiode dat je nodig hebt om een positie optimaal te kunnen vervullen. Vervolgens de toepasfase; de periode dat je functie optimaal vervult. De afbouw/ overdrachtsfase; de periode dat je de functie overdraagt. De tijd die je optimaal in je functie functioneert is afhankelijk van meerdere factoren. Een vuistregel hiervoor is: Twintigers verblijven c.a. 2 jaar in een functie; dertigers c.a. 3 jaar. Veertigers, c.a. 4 jaar en vijftigers c.a. 5 jaar.

Natuurlijk is hier sprake van een algemeenheid, maar wat je tegenkomt is dat je omgeving op een moment vindt dat je “toegevoegde waarde” afneemt. Het gevolg kan zijn dat je motivatie afneemt en er stagnatie optreedt. Het is dus belangrijk om tijdig actie te nemen en dat je je voorbereidt op een volgende interne of externe loopbaanstap.

Loopbaanbegeleidingsprogramma

Met het programma biedt Transitium Groep loopbaanbegeleiding op maat voor leidinggevenden die op zoek zijn naar een nieuwe loopbaanstap. Senior managers worden persoonlijk ondersteund bij het nemen van loopbaanbeslissingen.

Inventarisatie en actieplan

Centraal staat de inventarisatie om te komen tot een objectieve beeldvorming als voorbereiding bij het zoeken naar een passende loopbaanstap. Dit deel van het programma wordt na ongeveer zes tot acht weken afgesloten met een rapportage in de vorm van een plan. Dit plan bevat de verwoording van de beeldvorming, het opgestelde arbeidsmarktprofiel, de daaruit volgende mogelijkheden op de interne en/of externe arbeidsmarkt en een concreet actieplan.

Marktgerichte aanpak

Indien gewenst kan de senior manager na de inventarisatie en het maken van het actieplan worden ondersteund door middel van praktische begeleiding bij de uitvoering. De rol van Transitium Groep is de cliënt daarbij alle ondersteuning te bieden bij activiteiten die gericht zijn op het vinden van de volgende loopbaanstap. Centraal in de gesprekken staat het definiëren van mogelijke keuzes en opties in relatie tot de specifieke kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, die bij het profiel van de cliënt passen. Wij bieden maatwerk en er kan gebruik worden gemaakt van workshops op het gebied van: social media, personal branding, netwerken en zelfstandig ondernemerschap.

Iedere twee tot drie weken vindt overleg plaats op een locatie naar keuze. Tijdens deze gesprekken zullen alle afspraken in het kader van sollicitaties en netwerkgesprekken worden voorbereid en achteraf geëvalueerd. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om tussendoor een afspraak te maken indien de situatie daarom vraagt zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Tarieven

Onze resultaatgerichte wijze van werken komt ook tot uiting in onze tarieven. Het traject stemmen wij af op wat nodig is om tot een bewuste keuze in je loopbaan te komen. Bottom line is dat de cliënt gemotiveerd zijn loopbaan vervolgd.

"Door tijdig stappen te ondernemen krijg je weer een helder zicht op je functioneren en je loopbaan. Zo neem je jouw toekomst weer in eigen hand."