Zelfstandig ondernemen en APPA

Misschien is het tijd om het over een andere boeg te gooien…

Bent u ondernemend of ondernemer? Misschien heeft u wel eens met de gedachten gespeeld maar is het nooit tot een concreet plan gekomen. Het starten van een eigen onderneming. Voor (beginnende) ondernemers hebben wij een duidelijke set aan hulpmiddelen waarmee u aan de voorwaarden van de APPA voldoet.

Ook hier geldt dat het in de re-integratie en begeleiding puur maatwerk is! Pim Eijkelenboom, één van onze Managing Partners, heeft alle kennis in huis om u met betrekking tot dit onderwerp te informeren. Samen wordt gekeken of uw eventuele plannen uitvoerbaar zijn zowel financieel als praktisch en of ze passen binnen de regelgeving en voorwaarden van de APPA.

Voor het ondernemerschap binnen de APPA periode gelden een aantal spelregels. Bepalend is of u al ondernemer was in het laatste jaar van uw wethouderschap en daar inkomen uit genoot of dat het ondernemerschap nieuw voor u is.
Binnen de  APPA kunt u in aanmerking komen voor een sollicitatievrijstelling van maximaal 2 x 6 maanden waarna u in staat moet zijn het wachtgeld substantieel te ontlasten of afstand van kunt doen. Het vangnet van de APPA blijft van kracht.

Wij denken graag met u mee!

Wij hebben alle kennis in huis om u efficiënt te begeleiden naar een nieuwe baan of het zelfstandig ondernemerschap.

Onze coaches hebben nog steeds aansluiting met het openbaar bestuur en/of bedrijfsleven en staan u met raad en daad bij!

zelfstandig ondernemen en APPA

Wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over zelfstandig ondernemerschap?

Bel ons: 033 30 30 630