Modulair APPA-traject

Sinds 2011 is Transitium Groep de grootste speler op de markt waar het gaat om re-integratie van bestuurders, daar zijn wij trots op!

Als u aftreedt als burgemeester, wethouder, kamerlid, kabinetslid, gedeputeerde of waterschap bestuurder heeft u recht op wachtgeld, dit ongeacht de reden van aftreden. De duur is maximaal 3 jaar en 2 maanden, afhankelijk van de tijd dat u in functie bent geweest. Ontvangen van wachtgeld is verbonden aan een re-integratie traject in samenwerking met een re-integratiebureau. U heeft keuze vrijheid ten aanzien van bureau met wie u in zee wil gaan, mits het bureau voldoet aan de eisen gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. U heeft de keuze uit circa 6 bureaus die voldoen aan de eisen en ervaring hebben met re-integratie voor bestuurders.

Als Transitium Groep zijn wij marktleider en van begin af aan betrokken geweest bij re-integratie in het kader van de APPA. Wij hebben er bewust voor gekozen ons te ontwikkelen tot specialist op dit gebied en het niet te combineren met aanbieden van opleidingen en/of werving & selectie.

De centrale doelstelling van de APPA-regeling, waar het re-integratie betreft, is voortzetten van de loopbaan op een passende wijze en daarmee het terug dringen van het beroep op wachtgeld.

Om dit te realiseren heeft Transitium Groep een Modulair APPA-Programma ontwikkeld, mede op grond van alle ervaringen van bestuurders op de arbeidsmarkt, tevens bij ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap. De opzet van het programma past binnen de kaders die de regeling aangeeft. Het wordt op maat gemaakt voor een ieder in het licht van de verschillen in behoefte, mogelijkheden, ambities, motivatie, ervaring en leeftijd.

De basis wordt altijd gevormd door opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak komt tot stand aan de hand van een aantal gesprekken over uw loopbaan, een in te vullen vragenlijst en uw curriculum vitae. Indien van toegevoegde waarde kan een assessment worden ingezet. De beeldvorming en uw mogelijkheden worden vastgelegd in het plan van aanpak dat vervolgens dient als leidraad voor het re-integratie traject. De rol van Transitium Groep is u daarbij zoveel mogelijk te adviseren en faciliteren om de doelstelling te gaan realiseren.

Het APPA traject analysefase en definiëren van opties

Wat mag u van ons verwachten?

  • Gespreksvoering op locatie bij u in de omgeving
  • Vast aanspreek punt van ervaren loopbaan adviseur(s)
  • Assessment om uw mogelijkheden objectief te onderbouwen
  • Workshops die u in staat stellen uzelf optimaal te positioneren en presenteren
  • Oriëntatie en informatie op toezichthoudende rollen
  • Optimalisatie van uw curriculum vitae en LinkedIn account
  • Advies over hoe uw eigen netwerk zo effectief mogelijk te gebruiken
  • Ter beschikking stellen van het netwerk van de Transitium Groep
  • Aanleveren van vacature overzichten gerelateerd aan uw profiel
  • Voorbereiding op netwerk gesprekken en sollicitatie procedures
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap
  • Hulp in geval van reputatie schade
  • Programma bij de ambitie om Burgemeester te worden
  • Advies en aanvraag financiering voor relevante scholing of opleiding
  • Begeleiding bij terugkeer garantie en politiek verlof

  Van welke onderdelen voor u van toegevoegde waarde zijn en waarvan u gebruik van gaat maken wordt in overleg vastgesteld. U blijft zelf de regisseur van uw loopbaan!

Mijn val als wethouder heeft mij sterker gemaakt. Maar ik weet ook dat het niet vanzelfsprekend is dat je meteen goed terecht komt.

Ramon Lucassen

Voormalig wethouder Nuth

Wilt u vrijblijvend kennis met ons maken?

Bel ons: 033 30 30 630