Arbeidsgeschiktheid keuring

Mocht een voormalig politiek bestuurder tijdens de looptijd van het recht op wachtgeld geconfronteerd worden met medische problemen die geheel of gedeeltelijk beperkingen met zich meebrengen en die gevolgen hebben voor inzetbaarheid voor werk, dan voorziet de APPA-regeling in een keuring op arbeidsongeschiktheid.

Transitium Groep biedt de mogelijkheid om in dit traject de gemeente en de voormalige bestuurder te faciliteren. Dit zonder enig belang, in de rol van bemiddelaar, naar een arts die de keuring objectief en onafhankelijk kan uitvoeren.

Een keuring kan aangevraagd worden in de laatste maanden voor het wachtgeld afloopt. Het verzoek hiertoe kan op initiatief van de voormalig bestuurder worden ingediend bij Transitium Groep. Daarna volgt het informeren van de gemeente en aanmelding bij een keuringsarts. Na de keuring bepaald een arbeidsdeskundige op grond van een door de arts opgesteld rapport in hoeverre er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie over dit traject kunt u terecht bij Jos Harmelink, neem hiervoor contact op via 033-3030630.

Jos Harmelink

Arbeidsgeschiktheid keuring

Graag informeren wij u over het traject met betrekking tot de Arbeidsgeschiktheid keuring.