APPA-traject

Transitium Groep begeleidt al vele jaren oud-bestuurders richting werk en inkomen. Oud-bestuurders weten inmiddels dat solliciteren een verplichting wordt. Velen willen ook inhoud geven aan het vervolg van de loopbaan. De praktijk laat zien dat door de hectiek van de functie daar niet over nagedacht is en men zich afvraagt op welke wijze de loopbaan kan worden voortgezet.

De ervaren adviseurs van Transitium Groep kunnen en willen oud-bestuurders graag planmatig begeleiden om passend werk en inkomen te zoeken. Persoonlijke aandacht en daadwerkelijk steun bieden bij het in kaart brengen van competenties, capaciteiten en ervaringsgebieden. Het door ons ontwikkelde programma helpt in de zoektocht naar die nieuwe functie of bestemming. De opbouw van ons programma maakt het mogelijk een individueel programma samen te stellen dat volledig recht doet aan de individuele achtergrond, ervaring, ambities en talenten.

Het programma

Transitium Groep begeleidt de oud-bestuurder gedurende de gehele duur van de uitkeringsperiode. Men kan rekenen op voortdurende begeleiding en coaching, op advies en doelgerichte ondersteuning op een praktische wijze. Na een eerste kennismaking zal in nauw overleg een programma met de oud-bestuurder worden opgesteld. Het programma, dat een persoonlijke inkleuring zal krijgen, kent een gefaseerde opbouw. Op basis van maatwerk.

Tenslotte wordt een assessment gebruikt om een objectief beeld te krijgen van de persoonlijkheid en het werk- en denkniveau. Het assessment wordt afgenomen in de vorm van het invullen van meerkeuze vragenlijsten.

De uitkomsten van al deze gegevens, competenties, kwaliteiten, wensen en eisen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Het advies gericht op de toekomst wordt geconcretiseerd in de vorm van een arbeidsmarktprofiel dat vervolgens wordt afgezet tegen de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

In deze arbeidsmarktanalyse zullen de aanwezige opties gedefinieerd worden, waarbij het eigen ondernemerschap c.q. het ZZP-en tot een van de mogelijkheden kan behoren.

Analysefase en definiëren van opties

Het is voor de begeleiding van belang om een objectief beeld te krijgen van de oud-bestuurder. Gestart wordt met een analyse, onderdelen daarvan zijn een inventarisatie van de loopbaan tot op heden, ambities en mogelijkheden. Dit gebeurt via een uitgebreide vragenlijst waarin men wordt uitgenodigd terug te kijken op de loopbaan en zich bewust wordt van wat daarin wel en niet goed gegaan is, wat daarvan te leren is en waar eventuele valkuilen voor de toekomst liggen. De resultaten van deze analyse worden besproken met de oud-bestuurder door de adviseur(s) van Transitium Groep. Vervolgens kan in onderling overleg een omgevingsanalyse gebruikt worden waarbij aan derden (collegae, partner, sociale omgeving) een vragenformulier wordt gestuurd met het verzoek de oud-bestuurder te scoren en te beschrijven. De uitkomsten hiervan worden gelegd naast de scores die betrokkene aan zichzelf heeft toegekend.

Het persoonlijk actieplan

Aan de hand van de uiteindelijke opties kan de arbeidsmarkt actief bewerkt gaan worden. In deze fase wordt de aandacht verlegd naar de ondersteuning in het vinden van een passende functie. Vanzelfsprekend komt het opbouwen en benutten van het persoonlijk netwerk ter sprake en zal er aandacht besteed worden aan gespreks- en presentatietechnieken. Netwerken, solliciteren, het gebruik van LinkedIn en het eventueel aanpassen van het cv maakt onderdeel uit van deze fase. Gesprekken worden niet alleen geoefend maar ook voorbereid; welke strategie dient gehanteerd te worden.

Zelfstandig ondernemerschap en de APPA

Mocht het eigen ondernemerschap een optie zijn, dan zal een businessplan moeten worden opgesteld en zal er gekeken moeten worden naar de haalbaarheid van het plan. Transitium Groep heeft de expertise in huis om ook in dat proces actief te ondersteunen.

Wat biedt Transitium Groep verder?

  • Het voorbereiden op assessments. Mocht een assessment deel uitmaken van een sollicitatie- procedure dan wordt de cliënt hierop voorbereid. Wij hebben inzicht in veel gebruikte assessmenttechnieken en kunnen informatie en literatuur aanreiken waardoor goed geprepareerd aan het assessment begonnen kan worden.
  • Het fungeren als klankbord bij het voorbereiden van arbeidsvoorwaardengesprekken.
  • Ervaren adviseurs die als oud-bestuurder ervaring hebben opgedaan met het lokale en openbare bestuur.
  • Begeleiding van oud-bestuurders die op basis van buitengewoon verlof gebruik kunnen maken van een terugkeergarantie.

De werkwijze van de Transitiumgroep was professioneel, integer en persoonlijk. Heel fijn in een voor mij onzekere tijd.