APPA-begeleiding

De APPA-regeling is bedoeld voor Tweede Kamerleden, gedeputeerden van provincies, burgemeesters, wethouders en bestuurders van Waterschappen. Oud-bestuurders die gebruikmaken van de APPA-regeling hebben tijdens de gehele uitkeringsperiode recht op begeleiding van een gespecialiseerd outplacementbureau.

Visma|Idella, de grootste professionele instantie die namens gemeenten de APPA-regeling uitvoert, beveelt Transitium Groep aan voor de uitvoering van het APPA-traject. Ook met andere pensioenadviesbureaus hebben wij afspraken over de uitvoering van de APPA-begeleiding. Niet voor niets heeft een ruime meerderheid van de oud-bestuurders voor ons gekozen als toonaangevend bureau op basis van hoge uitstroom, professionaliteit en transparante rapportages.

 

Willem Geerken

Pragmatisch en no-nonsense

Onze pragmatische aanpak is voor de oud-bestuurders een belangrijk argument waarom zij voor ons hebben gekozen. Binnen zes weken na het kennismakingsgesprek heeft u samen met uw persoonlijke coach een plan van aanpak gemaakt waarmee u concreet aan de slag gaat.

Onafhankelijke kwaliteitsmeting

Gedurende de APPA periode worden wij in de eerste fase van de begeleiding en indien nog niet uitgestroomd in het tweede jaar van ons APPA-traject gemeten. Dit gebeurt middels een tussentijdse enquête op inhoud en kwaliteit. Deze meting wordt verricht door de onafhankelijke Feedback monitor van onderzoeksbureau Regio Plan. Deze uitslagen van deze Feedback monitor worden ter beschikking gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse zaken en toezichthouders zoals Visma|Idella en Loyalis.

Persoonlijk programma

Aan de hand van uw situatie en ambities stellen we in nauw overleg een persoonlijk begeleidingsprogramma samen. We maken een uitgebreide analyse van uw competenties, kwaliteiten, ervaringen, wensen en eisen. Dit doen we onder meer met vragenlijsten en een assessment. De uitkomsten worden uiteraard met u besproken en vastgelegd in een advies in de vorm van een arbeidsmarktprofiel.

Persoonlijk APPA-stappenplan voor bestuurders

Voor de begeleiding van bestuurders binnen de APPA gaan wij uit van een maatwerkaanpak per kandidaat. Niemands carrière, reden van aftreden of ambitie is gelijk.

Outplacement / reïntegratie op grond van APPA

Door de begeleiding van de Transitium Groep zijn oud-bestuurders in staat een volgende loopbaanstap te zetten richting passend werk en inkomen. Persoonlijke aandacht en planmatige begeleiding op basis van maatwerk zijn leidend in dit loopbaanbegeleidingstraject.