APPA-begeleiding

Voor de begeleiding van bestuurders binnen de APPA gaan wij uit van een maatwerkaanpak. Niemands carrière, reden van aftreden of ambitie is gelijk. Samen bepalen wij uw koers!

APPA

De APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) biedt via het recht op wachtgeld een vangnet voor iedere bestuurder die gedwongen of vrijwillig aftreedt. De APPA regeling brengt echter ook plichten met zich mee. Wie van het wachtgeld op basis van de APPA gebruik maakt, heeft drie maanden na het aftreden sollicitatieplicht en moet in samenwerking met een officieel erkend re-integratiebedrijf een re-integratieplan opstellen.

Transitium Groep biedt als gespecialiseerd re-integratiebureau planmatige ondersteuning en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Wij hebben een lange lijst van referenties van oud-bestuurders die succesvol zijn begeleid naar nieuw werk, passend bij diens talenten, kwaliteiten en ambities. Bent u wethouder, waterschapbestuurder, gedeputeerde, burgemeester of lid van de tweede kamer en wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn? Wij van Transitium Groep zijn er voor u!

Voor wie is de APPA regeling?

De APPA regeling is bedoeld voor iedere politieke ambtsdrager die gedwongen dan wel vrijwillig aftreedt. Hierbij moet u denken aan gedeputeerden, leden van het Dagelijks Bestuur van waterschappen, ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wethouders, commissarissen van de Koning en (waarnemend) burgemeesters. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de APPA regeling als burgemeester, wethouder of gedeputeerde van de provincie. Oud-bestuurders die gebruikmaken van de APPA regeling hebben tijdens de gehele uitkeringsperiode recht op begeleiding van een gespecialiseerd re-integratiebureau.

Waarom Transitium Groep?

Bij Transitium Groep erkennen we de individuele talenten en ambities van iedere oud-bestuurder. Ieder APPA-traject is dan ook maatwerk. Niet voor niets heeft een ruime meerderheid van de wethouders voor ons gekozen als toonaangevend bureau op basis van hoge uitstroom, professionaliteit en transparante rapportages. Meer dan 60% van de wethouders die na verkiezingen of vrijwillig zijn afgetreden en begeleid zijn door Transitium Groep, heeft betaalde inkomsten verworven waardoor geen of beperkt beroep op het wachtgeld hoefde te worden gedaan. Wij leggen graag puntsgewijs onze werkwijze aan u voor.

Waarom Transitium Groep?

Onze pragmatische, doelgerichte aanpak is voor vele oud-bestuurders een belangrijk argument waarom zij voor ons hebben gekozen. Wij stellen een modulair APPA-programma voor u samen, afgestemd op uw kwaliteiten en ambities. In de eerste fase na het kennismakingsgesprek maakt u samen met uw coach een gericht plan van aanpak met duidelijke uitgangspunten, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Gedurende de APPA-periode, in de eerste fase van de begeleiding en indien nog niet uitgestroomd in het tweede jaar van het APPA-traject, worden onze inspanningen getoetst op inhoud en kwaliteit. Dit gebeurt middels een tussentijdse enquête. Deze meting wordt verricht door de onafhankelijke ‘feedback monitor’ van onderzoeksbureau Monitorgroep. De uitslagen van deze ‘feedback monitor’ worden ter beschikking gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse zaken en de toezichthouders. Dit biedt een zekere kwaliteitsgarantie aan oud-bestuurders zoals kamerleden, wethouders en burgemeesters, die van de APPA-regeling gebruik maken en hun re-integratietraject bij Transitium Groep wensen onder te brengen.

Aan de hand van uw situatie en ambities stellen we in nauw overleg een persoonlijk modulair APPA-traject samen. We maken een uitgebreide analyse van uw competenties, kwaliteiten, ervaringen, wensen en eisen. Dit doen we onder meer met vragenlijsten en een assessment. De uitkomsten worden uiteraard met u besproken en vastgelegd in een advies in de vorm van een arbeidsmarktprofiel.

waarom Transitium groep?
Het APPA-traject

Het APPA-traject

Het traject dat voortvloeit uit de APPA-regeling en waarbinnen u wachtgeld ontvangt is aan strikte regels gebonden. Zo is de duur van het traject maximaal 3 jaar en 2 maanden en dient u een re-integratietraject aan te gaan met een erkend re-integratiebureau. Bij Transitium Groep hebben we een modulair APPA-programma ontwikkeld dat volledig voldoet aan alle regels. Aan de hand van feedback van oud-bestuurders die wij begeleiden in het APPA-traject voeren wij continu verbeteringen door in het programma, zodat ieder APPA-traject zo soepel mogelijk verloopt.

Neem contact op over APPA begeleiding

Als erkend re-integratiebureau voldoen wij aan de eisen gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Visma Idella, de grootste professionele instantie die namens gemeenten de APPA-regeling uitvoert, beveelt Transitium Groep aan voor de uitvoering van het APPA-traject. Ook met andere pensioenadviesbureaus zoal APG en ProAmbt hebben wij afspraken over de uitvoering van de APPA-begeleiding. Wellicht is Transitium Groep u ook aanbevolen door een van deze instanties, of heeft u ons gevonden bij het zoeken naar informatie over de APPA regeling. Hoe dan ook, wilt u met ons de mogelijkheden verkennen voor persoonlijke en pragmatische APPA-begeleiding, neem dan contact op voor het plannen een intakegesprek op een gesprekslocatie naar keuze. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen.

‘Tijdens de begeleiding groeide het gevoel:
Auke, de wereld is groter dan het stukje
waar jij je altijd op hebt gefocust’

Auke Blaauwbroek

Voormalig wethouder Gemeente Tilburg

Vrijblijvend kennis met ons maken?

Bel ons: 033 30 30 630