Sinds de koppeling van het verplichte re-integratietraject aan het recht op wachtgeld in 2010 is het begrip keuzevrijheid bron van discussies en misverstanden geweest en helaas ook gebleven. Bij implementatie van de regeling heeft het Ministerie aan de uitvoeringsorganisaties gevraagd samen te gaan werken met een preferred supplier. APG Loyalis koos voor Van Ede en Partners en POSG, Visma Idella (voorheen RAET) voor de Transitium Groep. ProAmbt koos voor flexibiliteit doormiddel van het opstellen van een shortlist met daarop 4 bureaus.

APG Loyalis en Visma Idella kozen voor genoemde re-integratiebureaus vanwege de beschikbare kennis en ervaring, de geleverde kwaliteit, de continuïteit én het onderliggende vertrouwen in de samenwerking. Vanaf het begin is er geen sprake geweest van verplichte winkelnering. 

‘’Het is aan de bestuurder om te kiezen voor het bureau waar hij een klik mee heeft en vertrouwen heeft in de aanpak en natuurlijk de contactpersoon’’

Daar waar bestuurders keuzevrijheid hebben geldt dat ook voor de uitvoeringsorganisatie om de voorkeur te hebben met wie zij samenwerken, zonder daarbij andere partijen uit te sluiten en mits deze voldoen aan de eisen die het Ministerie heeft vastgelegd in het regelement.

 “Helaas heeft de perceptie van verplichte winkelnering in de loop der jaren geleid tot een marktmechanisme waarin te vaak “gejaagd” wordt op aftredende bestuurders”

Als Transitium Groep nemen wij afstand van deze werkwijze en onderschrijven wij de keuzevrijheid volledig en communiceren wij daar in alle openheid over. Dat APG Loyalis en Visma Idella een voorkeur hebben uitgesproken voor re-integratiebureaus waarderen wij in hoge mate en wij zien dit als bewijs voor waardering van onze dienstverlening en die van de genoemde collega bureaus.

Resultaten uit het verleden bieden u garantie voor de toekomst! 

 

 

Categorieën: Nieuws /

Abonneren op onze nieuwsbrief

Wilt u als eerste op de hoogte worden gebracht van ons laatste nieuws? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief.