Wel of niet aanbevelen op LinkedIn?

AanbevelingDo’s and dont’s voor (ex)-bestuurders bij het vragen en geven van aanbevelingenEen onderneemster zit met het volgende probleem: een net afgetreden wethouder heeft haar gevraagd om een aanbeveling op LinkedIn. Ze wil die wel geven maar beseft ook dat ze verder moet met het College van B&W waarmee de man net hevig in conflict is geraakt. Moet ze hier nu wel of niet op ingaan en hem op LinkedIn in het openbaar prijzen om de prettige samenwerking die ze met hem heeft gehad?

Dit soort lastige vragen brengen sommige bestuurders tot de conclusie dat ze niets met aanbevelingen op LinkedIn willen doen. Ze gaan ze niet vragen aan anderen én ze ook niet geven aan anderen. Daarmee zijn ze van het gedoe af. Er geldt hierbij alleen één maar: bij een volgende stap in hun eigen loopbaan kunnen ze misschien juist zelf veel hebben aan een aanbeveling en hoe makkelijk is het als die al gegeven is op een moment dat er geen vuiltje aan de lucht was.

Vergelijk maar eens het zinnetje ‘Ik ben analytisch’ met: ‘Govert is analytisch zeer sterk’. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat het tweede meer overtuigingskracht heeft dan het eerste. Vandaar ook dat LinkedIn in profielen de mogelijkheid geeft voor aanbevelingen waarin anderen iets over je kunnen zeggen. Als mensen in de openbare ruimte je ergens voor prijzen, staan ze daar blijkbaar achter.

Ik ben er dan ook voor om goed gebruik te maken van deze functie op LinkedIn. Aanbevelingen geven een lezer van je profiel de bevestiging dat je niet zomaar een droombeeld van jezelf hebt gecreëerd maar dat er anderen zijn die jou ook zo zien. Ze geven stevigheid aan je profiel. En als je zelf aanbevelingen geeft, laat je jezelf zien als een open iemand die een ander wat gunt en die successen kan delen.

Natuurlijk kunnen aanbevelingen ook problemen opleveren. De omgangsvormen in het openbaar bestuur zijn anders dan die in het bedrijfsleven. Politieke bestuurders kunnen simpel gezegd zakelijk goed functioneren maar politiek onderuitgaan, en andersom. Dat maakt dat de beeldvorming en het uitspreken van waardering over een ander soms ingewikkeld. En dat is precies waar de onderneemster tegenaan loopt. Ze heeft zakelijk waardering maar politiek gezien lijkt het misschien net of ze partij kiest in een conflict als ze iets positiefs zegt over de net afgetredene. Dus wat moet ze nu doen?

Mijn advies aan haar is om het niet te ingewikkeld te maken. Als je iemand zakelijk gezien een aanbeveling waard vindt maar dat politiek lastig ligt, ligt de oplossing misschien in een compliment op een heel specifiek punt. En als je daar niet uitkomt, moet je constateren dat er een belangenconflict is en je geen aanbeveling kunt geven. Neem wel de tijd om die uitleg te geven, als de relatie het je waard is. Als je iemand de aanbeveling niet waard vindt, hoef je hem hoe dan ook niet te geven. Niet reageren is dan de beste optie.

Omgekeerd werkt het niet anders. Als je zelf een aanbeveling vraagt, denk dan ook na over of de ander hierdoor in een lastige positie kan komen. En wees niet beledigd of uit het veld geslagen als iemand geen aanbeveling geeft.

Dit alles pleit vooral voor het actief onderhouden van je LinkedIn profiel als het goed met je gaat, en niet pas als het eens niet zo goed gaat. De ex-wethouder uit het voorbeeld hierboven had de aanbeveling wellicht eerder kunnen vragen en er nu veel aan kunnen hebben. De onderneemster had de aanbeveling waarschijnlijk makkelijk gegeven op dat moment en daar nu ook geen bijgedachten over hoeven hebben. En stel dat ze die vervolgens toch kreeg en de aanbeveling zou willen intrekken, dan kan dat ook nog.

Want ook bij LinkedIn is nagedacht over precaire situaties die kunnen ontstaan rondom aanbevelingen. Daarom kun je op je profiel gegeven aanbevelingen intrekken of verbergen, ook kun je de volgorde veranderen. Niets is voor de eeuwigheid en ook daarom moet er over aanbevelingen ook weer niet te ingewikkeld worden gedaan.

Meer lezen over hoe je aanbevelingen vraagt, geeft, wijzigt, verbergt en/of intrekt. Klik hier om bij de hulppagina’s van LinkedIn te komen.

Petra ter Doest, Coach publiceren op LinkedIn en andere sociale media

PS. Is uw LinkedIn profiel klaar is voor de toekomst, ook met het oog op #GR2018? In geval van twijfel neem contact op met het secretariaat van TransitiumGroep.