Is toezicht houden wel iets voor u?


toezichthouder_2De functie van toezichthouder is flink veranderd en serieuzer geworden.

 

 

Nog niet al te lang geleden werd een toezichthoudende functie veelal gezien en ervaren als een erebaan: goed voor het imago en het netwerk en verkregen via via, veelal op uitnodiging.

Sindsdien is er veel veranderd. De verantwoordelijkheid van een toezichthouder is veel groter geworden, dat geldt ook voor het risico door aansprakelijkheid. Toezichthouden vergt meer tijd en vraagt om kennis van, of in ieder geval affiniteit met het werkgebied van de organisatie waar men toezichthouder is. Werving vindt niet meer plaats via via. Veelal worden bureaus ingeschakeld voor een objectief proces van werving & selectie.

Meekijken
Betekent dit dat iedere ervaren bestuurder geschikt is voor een toezichthoudende functie? Het antwoord is nee. Op afstand controleren, meekijken en bijsturen is niet iedereen gegeven. De neiging om zelf mee te gaan besturen en daarmee in de verantwoordelijkheden van het bestuur te treden kan groot zijn. Het is daarom van belang om op voorhand kritisch te kijken naar de eigen geschiktheid als de ambitie aanwezig is om toezichthouder te worden.

Bij Transitium Groep adviseren we oud-bestuurders ten aanzien van geschiktheid. We doen dit onder andere met behulp van een workshop die zicht geeft op alle facetten van het moderne toezichthouden.

Wie graag kans wil maken op een toezichthouderschap kan een speciale opleiding volgen. Dit geeft geen garantie op het krijgen van een functie maar kan wel ondersteunend werken. Opleidingen waarnaar de Transitium Groep onder andere doorverwijst worden verzorgd door Het Nationaal Register voor Toezichthouders in Den Haag en de Wagner Groep in Groningen.

Arie-Paul Eijkelenboom, algemeen directeur Transitium Groep