Organisatie

Profielslide1

 

Pimnieuw

Pim Eijkelenboom

Transitium Groep

Transitium is in de jaren 90 opgericht vanuit de behoefte in de markt door middel van een duidelijk en praktisch outplacementmodel topambtenaren en topmanagers te begeleiden naar nieuwe werkomgeving. Na initieel alleen voor departementen gewerkt te hebben, zijn de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid naar het gehele publieke domein, inclusief de zorgsector, het onderwijs en het bedrijfsleven.

“Transitium Groep, de verbindende factor in loopbaanbegeleiding en outplacement.”

Medio 2008 is Arie-Paul Eijkelenboom aangetreden als interim directeur van het toenmalige Transitium met als doelstelling de organisatie te begeleiden naar een nieuw businessmodel met een in de tijdgeest passende aanpak voor kandidaten en opdrachtgevers. Na overname is de organisatie doorgegaan onder de huidige naam Transitium Groep.
Sinds 2009 is de directie uitgebreid met een tweetal directeuren, Willem Geerken en Pim Eijkelenboom, met ieder hun eigen vakgebied en ervaring, opgedaan in het bedrijfsleven en bij de lokale overheid.

In nauwe samenwerking met een aantal vaste medewerkers en een 15-tal associate partners worden diverse loopbaantrajecten ingevuld voor gemeenten, (lokale) overheden en bedrijfsleven met ervaren specialisten voor iedere doelgroep.

Naast het hoofdkantoor in Zeist zijn er vaste kantoorlocaties in Den Haag en Ede plus diverse gesprekslocaties bij u in de buurt.

De specialisten van Transitium Groep die voor u klaarstaan zijn:

Arie-Paul Eijkelenboom

Arie-Paul Eijkelenboom

Managing Partner

Arie-Paul heeft de algemene leiding, voert intakegesprekken, begeleidt bestuurders en senior managers, neemt assessments af en adviseert Raden van Toezicht.

Pim Eijkelenboom

Pim Eijkelenboom

Managing Partner

Financieel verantwoordelijk. Begeleidt en adviseert senior managers en (oud)bestuurders die zich willen richten op zelfstandig ondernemerschap.

Willem Geerken

Willem Geerken

Managing Partner

Willem is eindverantwoordelijk voor het Appa bestuurdersprogramma, voert intakegesprekken, coacht en adviseert bestuurders.

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn

Raad van advies

Bas adviseert Managing Partners van Transitium en adviseert oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Rob Govers

Rob Govers

Senior Adviseur

Rob Govers richt zich vooral op loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Jacques Francoys

Jacques Francoys

Senior Adviseur

Jacques houdt zich binnen de Transitium Groep vooral bezig met het begeleiden van senior managers. Daarnaast adviseert hij Transitium op het gebied van Algemeen management, Marketing en Communicatie.

Selma Koegler

Selma Koegler

Associate Partner

Selma heeft ruim 20 jar ervaring in zowel het publieke als private domein. Het raakvlak tussen deze twee werelden vindt ze buitengewoon interessant. Binnen de Transitium Groep begeleidt ze voormalig wethouders en is adviseur sociaal domein.

Hans Jonkman

Hans Jonkman

Associate Partner

Hans Jonkman begeleidt oud-wethouders en burgemeesters, die op zoek zijn naar een nieuw loopbaanperspectief. Verder coacht zij leidinggevenden/projectleiders in maatschappelijke organisaties, is zij soms tijdelijk manager en voorzitter van een centrale cliëntenraad in de zorg.

Gerard Vrinte

Gerard Vrinte

Associate Partner

Gerard Vrinte is actief op het gebied van loopbaanadvies, coaching en begeleiding van bestuurders die onder de APPA-regeling vallen. Verder heeft hij een aantal programma's ontwikkeld voor raadgriffiers. Hij is een ervaren toezichthouder in het onderwijs.

Helene Smit

Helene Smit

Associate Partner

Daar waar in het kader van de APPA door oud-bestuurders gekozen wordt voor zelfstandig ondernemerschap is Helene Smit de aangewezen adviseur om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het noodzakelijke businessplan en voor coaching naar het ondernemerschap.

Liesbeth Tettero

Liesbeth Tettero

Associate Partner

Liesbeth Tettero houdt zich binnen de Transitium Groep bezig met loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Bé de Winter

Bé de Winter

Associate Partner

Bé de Winter houdt zich vooral bezig met de begeleiding van bestuurders in het kader van de APPA-regeling in de noordelijke provincies. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk met name in Friesland, Groningen en Drenthe.

Jos Harmelink

Jos Harmelink

Associate Partner

Jos houdt zich vooral bezig met de begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling in Noord-Oost Nederland. Als bestuurder heeft hij ruime ervaring opgedaan op diverse beleidsterreinen bij de gemeente en de provincie.

Frans Stienen

Frans Stienen

Senior Adviseur

Frans Stienen is wethouder in de gemeente Helmond en heeft zich recent verbonden aan de Transitium Groep. Zijn ervaring als wethouder in combinatie met ervaring onder andere als organisatie adviseur stelt hij ter beschikking in zijn advies werkzaamheden voor de Transitium Groep in het zuiden van het land.

René de Vries

René de Vries

Associate Partner

René de Vries toont een grote betrokkenheid bij het openbaar bestuur, hij heeft een ruime ervaring met het wethouderschap en met diverse toezichthoudende functies en met coaching. De basis van zijn loopbaan ligt in het onderwijs, gevolgd door een wethouderschap in de gemeente Epe. René de Vries gaat zich inzetten in het midden van het land.