Pre APPA

Appaslideblauw

 

Willem Geerken

‘Hoe zet u de loopbaan voort na het wethouderschap’ 

Veel zittende wethouders zijn al aan het nadenken over voortzetting van hun loopbaan na de komende verkiezingen. Niet onverstandig gezien de onvoorspelbaarheid van verkiezingsuitslagen en coalitievorming. Ook kan het zijn dat u zelf besloten heeft niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. In ieder geval is het zeer verstandig om vroegtijdig een oriëntatie te doen op de loopbaanmogelijkheden en arbeidsmarktkansen voor de toekomst om geen kostbare tijd verloren te laten gaan.

Pre-APPA

De Transitium Groep heeft het Pre-APPA programma ontwikkeld met als doel ‘zittende’ wethouders in staat te stellen ruim voor de verkiezingen te starten met een oriëntatie op een passend vervolg van de loopbaan. Bij het opzetten van het programma maakt de Transitium Groep gebruik van jarenlange ervaring in het begeleiden van oud-bestuurders die gebruikmaken van de APPA.

Het Pre-APPA programma bestaat, na een intakegesprek, uit een aantal loopbaangesprekken, assessments en trainingen op het gebied van sociale media en persoonlijke presentatie. Het uiteindelijke programma wordt vormgegeven op basis van maatwerk en passend bij persoon en ambitie. De uitvoering van het programma neemt ongeveer zes weken in beslag, waarbij de planning van de activiteiten wordt gemaakt in nauw overleg met de wethouder.


Het uiteindelijke advies hoe de loopbaan voort te zetten wordt samengevat in een concreet plan van aanpak dat als uitgangspunt dient voor verdere acties en tevens de basis kan vormen voor de begeleiding in het kader van de APPA-regeling na aftreden.

Kosten
Na aftreden heeft elke wethouder, die gebruikmaakt van de APPA-regeling, recht op een re-integratiebudget. De kosten van het Pre-APPA programma worden door gemeenten voorgefinancierd uit het budget, waardoor er geen sprake is van meerkosten.

Aanvullende informatie
Download hier de Pre Appa Brochure (PDF) Bestuurders en/of gemeenten die geïnteresseerd zijn in het Pre-APPA programma kunnen telefonisch contact opnemen met de Transitium Groep via 033-3030630 of de website www.transitiumgroep.nl bezoeken voor meer informatie over de Transitium Groep. U kunt ons ook benaderen via info@transitiumgroep.nl voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.