Het taboe is er af!taboo_yellowAnticiperen op toekomst na wethouderschap wordt steeds gebruikelijker. In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het voor veel zittende wethouders nog iets dat je niet deed: Zeggen dat je al nadacht over de kansen op de arbeidsmarkt na de verkiezingen. Ze schoven dit vooruit tot de verkiezingsuitslag of nog verder tot de coalitievorming was afgerond.

Transitium Groep heeft na het VNG congres van 2013 een aantal loopbaan advies trajecten gedaan voor zittende wethouders onder de naam ‘Pre APPA’. Dit initiatief werd oogluikend toegestaan door gemeenten en het ministerie keek, met argusogen, toe.

Anno 2017 lijken verstand en realisme te overheersen. Een groot aantal wethouders bereidt zich een jaar voor de verkiezingen voor op de toekomst na het wethouderschap, zowel degenen die willen stoppen als degenen die denken dat voorzetting van hun functie afhankelijk zal zijn van verkiezingsuitslag of coalitievorming. Het taboe is eraf en dat is een ontwikkeling die wij als Transitium Groep toejuichen en van harte ondersteunen met ons Pre APPA-programma. Wij zien in de praktijk dat eerder beginnen ook sneller tot succes kan leiden. Mocht u hier meer over willen weten informeren wij u graag.

Arie-Paul Eijkelenboom
Algemeen directeur Transitium Groep