Begin uw eigen bedrijf binnen APPA

mieren - liggendWaarom voor bestuurders het ondernemerschap steeds vaker een logische en interessante stap is

 

 

De een begint na het wethouderschap een webwinkel, de ander een strategisch adviesbureau voor openbaar bestuur, een derde wordt freelance trouwambtenaar, een vierde organiseert citysafari’s en een vijfde legt zich toe op de grootschalige biologische teelt van cranberries.

Deze voorbeelden spruiten niet zomaar uit een fantasierijk brein. Ze komen uit de dagelijkse praktijk van Transitium Groep. Steeds vaker zien wij politieke bestuurders in het kader van de APPA voor zichzelf beginnen. En daar zijn goede redenen voor.

Tussenvormen
Niet zo heel lang geleden was de grote en allesbepalende keuze: word ik werknemer of ondernemer? Maar tussen die twee uitersten zitten tegenwoordig allerlei tussenvormen. Zo kunnen mensen voor zichzelf beginnen met het doel via een tijdelijke opdracht weer een vaste baan te vinden. Anderen kunnen zich toeleggen op een combinatie van advies- of toezichthoudende functies, deels betaald, deels onbetaald. Weer anderen gaan fulltime aan de slag als interim-manager, consultant of adviseur.

Er valt dus meer te kiezen en dat maakt het onderscheid werknemer-ondernemer minder scherp en daardoor ook minder definitief. Mensen stappen makkelijker in een vorm van zelfstandigheid en er ook makkelijker weer uit.

Daarnaast speelt een rol dat werkgevers, of zij nu bedrijven of overheidsinstanties zijn, steeds meer werk uitbesteden. Zij definiëren wat er moet gebeuren in de organisatie in afgeronde projecten. Kern van deze projecten is dat zij een begin en een einde hebben en dat er mensen met specifieke kennis en ervaring nodig zijn. Omdat ze niet alle expertise in huis hebben en willen hebben, worden experts ingehuurd.

De trend in human resources is dan ook dat grote organisaties zich minder richten op loopbanen voor het leven en meer op kortere dienstverbanden. Ze dwingen werknemers om ook ondernemender te worden. Hun behoefte is flexibiliteit en het antwoord hierop is de zelfstandige die kan worden ingehuurd. Voor de nieuwe zelfstandigen betekent dat een groeiend aanbod aan kortstondig en juist veelal interessant werk dat vraagt om specifieke ervaring en kennis.

De grote drempel
De grote drempel om zelfstandig verder te gaan, is natuurlijk van financiële aard. Een belangrijke kwestie die vaak een heel gezin aangaat. Maar hierbij geldt dat welk werkverband mensen tegenwoordig ook kiezen, oude zekerheden zijn verdwenen. Een vast dienstverband is niet langer een garantie op een volledige loopbaan bij dezelfde werkgever, met een inkomenscurve erbij die maar omhoog blijft gaan. De werkgever wil dynamiek en verandert regelmatig van inzicht over welke vaardigheden en kwaliteiten nodig zijn voor groei of overleven in de komende periode. Het vaste dienstverband is niet meer zo veilig en daarmee wordt een los werkverband of ondernemerschap relatief minder onzeker.

Daarnaast kan zelfstandigheid fiscale voordelen opleveren die in een vast dienstverband niet bestaan. Wie voor de afweging tussen geen of vast of tijdelijk dienstverband staat, doet er goed de financieel-fiscale gevolgen in kaart te brengen.

Voor bestuurders die aftreden en overwegen voor zichzelf te beginnen is er meer mogelijk dan zij vaak denken. De APPA biedt de mogelijkheid een onderneming te starten of een eerdere onderneming door te starten. De richtlijnen en uitgangspunten zoals gesteld door het ministerie van Binnenlandse zaken voor een ondernemingsplan zijn niet eenvoudig maar het is zeker mogelijk een plan goed gekeurd te krijgen. Transitium Groep heeft in samenwerking met bureau RAET deze richtlijnen mede ontworpen. Een minder vergaande stap naar zelfstandigheid is om ‘overige inkomsten’ te generen, die desalniettemin interessant kunnen zijn in een periode van overgang.

Er is dus van alles mogelijk. Of mensen hierin succesvol worden, hangt vooral af van hun doelstellingen, focus en gedrevenheid. De voorbeelden zijn er, dit stukje begon met vijf van hen. Transitium Groep heeft meer dan wie ook in Nederland ervaring met de begeleiding van bestuurders op weg naar zelfstandigheid en ondernemerschap. We adviseren zittende bestuurders zeker om ook over deze mogelijkheid na te denken. De uitkering in het kader van de APPA kan als vangnet dienen voor wie zich voor het eerst wil begeven op het pad van zelfstandigheid.

Pim Eijkelenboom, managing partner Transitium Groep